พิธีบรรพชาสามเณร จ.อุดรธานี

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาสามเณร
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ วัดอัมพวันวิทยาราม จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 Total Execution Time: 0.0011272033055623 Mins