สิ่งที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2559

 

สิ่งที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้

 

สิ่งที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้

               สิ่งที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้อีกแล้วคือ..เวลา  เพราะเวลาที่ผ่านไปนั้นดึงเอาความแข็งแรง ความสดชื่นของร่างกายเราไปด้วย  เราควรสงวนเวลาสำหรับชีวิตของเราไว้  เพื่อประพฤติธรรม  ฝึกใจให้หยุด ให้นิ่ง ให้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในของเราให้ได้ ให้คิดกันอย่างนี้ทุกวัน

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.0012503465016683 Mins