พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม ๙๙ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ๑๓๕ รูป

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม ๙๙ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ๑๓๕ รูป
โดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์  
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง วัดมงคลพุการาม  เป็นพระอุปัชฌาย์
วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

 

 Total Execution Time: 0.0018081665039062 Mins