กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2559

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๙๙ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พุทธศาสนิกชน ชาวเมียนมาร์และชาวไทย ร่วมงานบุญ
ปฎิบัติธรรม ชมนิทรรศการความรู้เพื่อสันติภาพโลก พิมพ์พระของขวัญรุ่น "บรรลุธรรม"
และร่วมพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0013301134109497 Mins