พิธีถวายภัตตาหารและกองทุนการศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2560

พิธีถวายภัตตาหารและกองทุนการศึกษา

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0022080818812052 Mins