พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ ๒๙๕ รูป วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ถนนสุขสบาย อาคารร้อยปีคุณยายฯ

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2560

พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ ๒๙๕ รูป
วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ถนนสุขสบาย อาคารร้อยปีคุณยายฯ
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0014773488044739 Mins