เห็นพระแล้วอยากทำบุญ

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2560

เห็นพระแล้วอยากทำบุญ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

เห็นพระแล้วอยากทำบุญ

      เหตุใดลูกจึงปีติใจอยากทำบุญทุกครั้งเมื่อเห็นผ้าเหลือง และบุญใดลูกจึงมักได้ รู้จักและได้รับความ

เมตตาจากพระผู้ใหญ่อยู่เสมอคะ

      คุณครูไม่ใหญ่

      ลูกมักจะปีติดีใจและอยากทำบุญทุกครั้งที่เห็นผ้าเหลือง เพราะในอดีตมักจะทำบุญกับพระภิกษุและ

เคยอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์มาเยอะ จึงมีความผูกพันกับพระภิกษุสงฆ์    

     มักจะได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่เสมอ เพราะจิตใจที่ดีงามดังกล่าว จึงทำให้ท่านเมตตา


 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐