การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
   

สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , จิตวิทยา , การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้ "จิตวิทยา"    

    การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้ "จิตวิทยา" ในการฝึกอบรมสมาชิกของวัดและสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรม จึงสามารถขยายงานพระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกได้สำเร็จ เนื้อหาตำราวิชาสูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีมนั้น จะทำให้นักศึกษาทราบแนวทางในการดูแลรักษาหมู่คณะ และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยืนยาวสืบไปตราบนานเท่านาน


1. จิตวิทยาตามความหมายของพระพุทธศาสนา

    คำว่า "จิตวิทยาการสอน" ตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้น มักหมายถึง "มุขเด็ด" หรือ "ลูกเล่น" ที่ทำให้เกิดความน่า นใจในการเรียนการสอนเรื่องนั้น ๆ แต่ในทางปฏิบัติอันลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาแล้ว คำ ๆ นี้มีความหมายยิ่งใหญ่กว่าความเข้าใจของคนทั่วไปมากมายนัก เพราะหมายถึง "การรื้อสัตว์ขนสัตว์ข้ามวัฏสงสารไปพระนิพพาน หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "วิชชาบรมครู"

   สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่า กว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะตรัสรู้ธรรมะที่ใช้กำจัดทุกข์ได้จริงนั้น พระองค์ทรงต้อง ละทั้งทรัพย์ อวัยวะ และชีวิตอย่างยิ่งใหญ่มามากมายนับภพนับชาติไม่ถ้วน

    ดวงตาของพระองค์ที่สละเป็นทานนั้น มากยิ่งกว่าดวงดาวทั้งหมดบนท้องฟ้าเลือดในร่างกายของพระองค์ที่ ละเป็นทานนั้น มากยิ่งกว่าปริมาณน้ำทั้งหมดในท้องพระมหาสมุทร

     เนื้อกายของพระองค์ที่สละเป็นทานนั้น มากยิ่งกว่าผืนแผ่นดินในโลกนี้ทั้งหมด

    ชีวิตของพระองค์นั้น เพื่อแลกกับการได้รู้ธรรมแม้เพียงคำครึ่งคำ ทรงยอมสละชีวิตเป็นทานมามากยิ่งกว่าคำว่า "นับไม่ถ้วน"

   และเมื่อพระองค์ทรงรู้ธรรมะใดคืบหน้ามาบ้างแล้ว ก็ไม่ทรงปิดบัง ทรงยอมอุทิศเวลานับภพนับชาติไม่ถ้วน เพื่อหาวิธีช่วยชาวโลกให้เข้าถึงธรรมตามพระองค์ไป

   การตรัสรู้ธรรมของพระองค์นั้นจึงไม่ได้ยังประโยชน์เฉพาะตนเองเท่านั้น แต่ยังประโยชน์มหาศาลให้แก่ชาวโลกอีกด้วย

    ด้วยเหตุนี้ คำว่า "จิตวิทยาการสอนในพระพุทธศาสนา" จึงไม่ใช่ความหมายตื้นเขินตามที่คนทั่วไปเข้าใจกัน แต่หมายถึงวิชชาการเป็นบรมครูที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้เวลายาวนานกว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปฝึกฝนอบรมพระองค์เองมาตามลำดับ เพื่อหอบหิ้วทั้งมนุษย์และเทวดาข้ามวัฏสงสาร เข้าพระนิพพานไปพร้อมกับพระองค์

  นี่คือวิชชาบรมครูที่เกิดจากน้ำพระทัยบริสุทธิ์ของพระองค์ เป็นวิชชาที่ทำให้โลกไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธศาสนา เป็นวิชชาที่ทำให้วัฏสงสารนี้ไม่ว่างเปล่าจากการมาบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 


*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 002 สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010239168008169 Mins