บารมี 10 ประการ เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

บารมี 10 ประการ เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม
 

สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , บารมี 10 ประการ เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม บารมี , บารมี 10 ทัศ , บารมี 10 ประการ

     ความรู้พื้นฐานประการที่ 2 ของการสร้างทีมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็คือ "ทุกคนต้องมีภาพการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างชัดเจน"

   ซึ่งหากผู้ใดยังเห็นภาพการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ชัดเจน จะทำให้ไม่รู้เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาว่า

1) โลกมีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับความจริงของโลกและชีวิต

2) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมอันเป็นความจริงของโลกและชีวิตได้อย่างไร

3) พระพุทธองค์ทรงมีข้อปฏิบัติในการละเว้นความชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใสอย่างไรบ้าง

4) เหตุใดชาววัดพระธรรมกายจึงต้องเร่งสร้างบุญกันอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันตามอย่างพระพุทธองค์

   หากนักศึกษาตั้งใจศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและมองด้วยใจเป็นกลาง ก็จะพบความจริงว่าเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้น พระองค์ทรงมองสถานการณ์ความจริงของโลกและชีวิตออกว่า

    มนุษย์ส่วนมากในโลกนี้เปรียบเสมือนผู้ที่กำลังตกอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากหากใครเอาแต่ลอยคออยู่เฉย ๆ ไม่ยอมว่ายทวนกระแสเข้าหาฝัง ไม่ช้าไม่นาน เขาย่อมต้องถูกความเชี่ยวกรากของกระแสน้ำพัดพาให้ดิ่งจมหายไปอย่างแน่นอน

      ยิ่งถ้าใครที่ว่ายตามกระแสน้ำไปด้วยแล้ว ก็เท่ากับเร่งให้ตัวเองจมดิ่งไปในความหายนะรวดเร็วยิ่งขึ้น

     ในทางตรงข้าม ถ้าใครทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน ยอมกัดฟันฝนว่ายทวนกระแสน้ำนี้ไปได้ไม่ช้าไม่นานย่อมพาชีวิตรอดไปถึงฝัง มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย

   กระแสน้ำเชี่ยวกรากที่กลืนกินชีวิตมนุษย์ ก็เปรียบเหมือนกระแสกิเลสของคนทั้งโลกที่กำลังพัดพาตนเองและผู้อื่นให้จมหายอยู่ในความโลภ ความโกรธ ความหลงไปตลอดกาล

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมองเห็นสถานการณ์ของชีวิตตามความเป็นจริงเช่นนี้จึงทรงตัดสินพระทัยว่า "ต้องทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันทวนกระแสกิเลส" เพราะนั่นคือ หนทางรอดเพียงสายเดียวของมวลมนุษยชาติ

     แล้วพระองค์ก็ทรงศึกษาต่อไปว่า ในอดีตที่ผ่านมามีผู้ใดเคยทำสำเร็จมาก่อนบ้างหรือไม่ แล้วก็ทรงพบว่า ก่อนหน้าพระองค์นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทุก ๆ พระองค์ได้ทรงทวนกระแ กิเล ได้สำเร็จมาก่อนแล้วทั้งนั้น

    วิธีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ปฏิบัติกันมา ก็คือ การทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อละเว้นความชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใสที่เรียกว่า "การบำเพ็ญบารมี 10 ประการ"

     นี่คือเส้นทางการขจัดทุกข์ ขจัดกิเลส และขจัดความไม่รู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์

    ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาถึงวัดพระธรรมกายนานแล้ว หรือเพิ่งมาใหม่ก็ตามจะต้องได้รับการปูพื้นฐานเรื่อง "การบำเพ็ญบารมี 10 ประการ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ให้เข้าใจอย่างชัดเจน จึงจะเกิดความเข้าใจว่าเหตุใดวัดพระธรรมกายจึงเร่งสร้างบุญบารมีอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน

    แต่การที่เราจะอธิบายให้ใครเข้าใจเรื่องการสร้างบารมีทวนกระแสกิเลส ไปด้วยกันนั้นจำเป็นต้องรู้จักการปูพื้นฐานจากง่ายไปหายาก นั่นคือต้องชี้ให้เห็นก่อนว่า

    ไม่ว่าโลกนี้จะผ่านเวลามากี่ร้อยกี่ล้านปีแล้วก็ตาม ปัญหามืดมนอนธการที่ติดตัวมวลมนุษยชาติมาทุกยุคทุกสมัย ก็คือ

    "ไม่รู้ว่าตนเองเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต" นี่คือ "ความลับมืดดำประจำโลก" ของมวลมนุษยชาติ

    กรณีตัวอย่างของผู้ที่ตัดสินใจออกจากบ้านเรือนมาอยู่วัดพระธรรมกาย ก็เพราะปัญหาค้างคาใจในเรื่องนี้ จึงได้มาอยู่ร่วมกัน เพื่อหาทางขจัดปัญหาคาใจนี้ให้หมดสิ้นไป

    หมู่คณะขององค์กรวัดพระธรรมกาย ไม่ใช่กลุ่มแรกที่ตัดสินใจทำแบบนี้ ก่อนหน้านี้ก็ได้มีหลายหมู่คณะทุ่มชีวิตหาทางขจัดความลับมืดดำนี้มาก่อน นั่นคือ หมู่คณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์

    พระองค์ได้ทรงนำหมู่ชนบำเพ็ญ "บารมี 10 ประการ" เพื่อละเว้นความชั่ว ทำความดีและกลั่นใจให้ผ่องใสมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จนกระทั่งในชาติสุดท้ายได้"ตรัสรู้ธรรมชาติอันเป็นความจริงบริสุทธิ์" ที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายยาววา หนาคืบ กว้างศอกของมนุษย์ เรียกว่า "ธรรมะ" ซึ่งมีอานุภาพในการขจัดความลับมืดดำประจำโลกให้หมดสิ้นไปได้สำเร็จ พระองค์จึงทรงสามารถขจัดความทุกข์และเปิดเผยความลับประจำโลกและชีวิตนี้ให้ปรากฏออกมาได้

    เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้เก็บไว้เพียงลำพัง แต่รับสั่งให้หมู่คณะของพระองค์ทุ่มชีวิตประกาศ "พระธรรม" ให้ขจรขจายไปทั่วโลก ชาวโลกจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริง ไม่ต้องเสียเวลาชีวิตไปกับการลองผิดลองถูกอีกต่อไป

    น้ำพระทัยอันสุดจะเปรียบประมาณมิได้ของพระองค์นี้เอง ที่ทำให้ชาวโลกในยุคนี้แม้เกิดมาไม่ทันพบพระพุทธองค์ แต่ก็ยังมีโอกาสได้บรรลุธรรมของพระองค์ เพราะเราได้รู้แล้วว่า การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมได้เช่นนี้ เพราะการทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อบำเพ็ญ "บารมี 10 ประการ" นี่จึงเป็นเสมือนแผนที่บอกทางลัดในการขจัดทุกข์ ขจัดกิเลสและขจัดความไม่รู้ให้แก่มวลมนุษยชาติ

    เพราะฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้ ใครที่ต้องการรู้คำตอบว่า เราเกิดมาทำไม และอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตนั้น จึงจำเป็นต้องมาศึกษาเรื่องการบำเพ็ญบารมี 10 ประการ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจน ซึ่งมีใจความสำคัญ ที่สรุปสั้น ๆ ในเบื้องต้นได้ดังนี้


1. บารมี คืออะไร

    บารมี คือ นิสัยทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันในการละเว้นความชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดคือการขจัดทุกข์ ขจัดกิเลสและทำพระนิพพานให้แจ้ง อันเป็นหนทางเอกสายเดียวของมวลมนุษยชาติที่จะรอดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสได้สำเร็จ


2. ทำไมต้องทุ่มชีวิตสร้างบารมี

     เพราะเมื่อคนเราลงมือทำความชั่ว ก็มีนิสัยทำความชั่วอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะใจของคนเรานั้นคุ้นเคยกับความชั่วร้ายของกิเล มานานนับภพชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งกิเลสนั้นเป็น "นิสัยชั่ว" หรือ "โปรแกรมชั่วที่คอยบีบบังคับใจให้คิดชั่ว พูดชั่วทำความชั่ว" ตามคำสั่งของกิเลสทุกประการ

    ความคุ้นเคยกับกิเลสของใจนั้น อุปมาเหมือนกับปลาคุ้นน้ำ ใครมาพรากปลาขึ้นจากน้ำมันจะต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนหาทางกลับลงน้ำให้ได้ทันที

    ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่ากิเลสจะสั่งให้ทำอะไร ไม่ว่าทำไปแล้วจะเกิดความทุกข์เดือดร้อนตามมาในภายหลังเพียงใด มนุษย์จะยอมเสี่ยงทำความชั่วอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันทันที

     ยกตัวอย่างเช่น รู้ว่าใส่ความเขาแล้ว ถ้าถูกจับได้มีโทษถึงตาย แต่ก็ยังเสี่ยงทำผิดอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน

      บางคนรู้ว่าการประพฤติผิดลูกผิดเมียผู้อื่น มีโทษถึงตาย แต่ก็ยังเสี่ยงทำผิดอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน

    บางคนรู้ว่าดื่มเหล้าเข้าไปมาก ๆ มีโทษถึงตาย และเป็นอันตรายต่อตับไตไส้พุงแต่ก็ยังดื่มอย่างเสี่ยงชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องทุกข์ระกำลำบากเพราะนิสัยทุ่มชีวิตทำความชั่วมานับภพนับชาติไม่ถ้วน การขจัดนิสัยชั่วให้หมดไปจากใจอย่างรวดเร็วจึงมีทางเดียวคือ ต้องเร่งสร้าง "นิสัยทุ่มชีวิตทำความดี" ให้เข้าไปควบคุมใจให้เป็นปกติ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกว่า "การบำเพ็ญบารมี" นั่นเอง

    ผลของการทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีนั้น ย่อมทำให้บุคคลนั้นปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 เป็นปกติ จึงเกิดนิสัยบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ เป็นปกติ เมื่อถึงคราวทำภาวนา ใจย่อมหยุดนิ่งสงบได้ง่าย ในที่สุดธรรมะย่อมผุดปรากฏขึ้นในตัวสามารถค้นพบหนทางเอกสายเดียวเช่นเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบมาก่อน ความลับประจำชีวิตย่อมสลายหายไปพระนิพพานย่อมปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ในตัว


3. ทำอย่างไร จึงบำเพ็ญบารมีได้มาก

    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เพื่อจะให้การขจัดกิเลสของท่านมีความคืบหน้าไปได้รวดเร็วว่องไว พระองค์จึงทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน ละเว้นความชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใสด้วยการสร้าง "บารมี 10 ประการ" หรือ "นิสัยบริสุทธิ์ 10 ประการ" ต่อไปนี้ให้เต็มเปียม
บริบูรณ์

1) พระองค์ทุ่มชีวิตสร้าง "ทานบารมี" คือ "การบริจาคทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต"โดยยึดหลักการว่า "แม้ต้องตายก็ไม่ยอมหวง"

2) พระองค์ทุ่มชีวิตสร้าง "ศีลบารมี" คือ "การรักษาศีล" โดยยึดหลักการว่า "แม้ต้องตายก็ไม่ยอมทำชั่ว"

3) พระองค์ทุ่มชีวิตสร้าง "เนกขัมมบารมี" คือ "การออกบวชประพฤติพรหมจรรย์"โดยยึดหลักการว่า "แม้ต้องตายก็ไม่ยอมเป็นทา ของกาม"

4) พระองค์ทุ่มชีวิตสร้าง "ปัญญาบารมี" โดยยึดหลักการว่า "แม้ต้องตายก็ไม่ยอมโง่"

5) พระองค์ทุ่มชีวิตสร้าง "วิริยะบารมี" โดยยึดหลักการว่า "แม้ต้องตายก็ไม่ยอมแพ้"

6) พระองค์ทุ่มชีวิตสร้าง "ขันติบารมี" โดยยึดหลักการว่า "แม้ต้องตายก็ไม่ยอมถอย"

7) พระองค์ทุ่มชีวิตสร้าง "สัจจบารมี" โดยยึดหลักการว่า "แม้ต้องตายก็ไม่ยอมทิ้งธรรม"

8) พระองค์ทุ่มชีวิตสร้าง "อธิษฐานบารมี" โดยยึดหลักการว่า "แม้ต้องตายก็ไม่ยอมทิ้งเป้าหมาย"

9) พระองค์ทุ่มชีวิตสร้าง "เมตตาบารมี" โดยยึดหลักการว่า "แม้ต้องตายก็ไม่ยอมคลายความปรารถนาดี"

10) พระองค์ทุ่มชีวิตสร้าง "อุเบกขาบารมี" โดยยึดหลักการว่า "แม้ต้องตายก็ไม่ยอมหวั่นไหว"


   และนี่คือเส้นทางขจัดทุกข์ ขจัดกิเลสขจัดความไม่รู้ของมวลมนุษยชาติเพียงสายเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ได้ย่ำพระบาทผ่านมาก่อนแล้ว และหากผู้ใดทุ่มชีวิตปฏิบัติตามเส้นทางนี้ไป ในที่สุดบุคคลนั้น ย่อมกลายเป็น "มหาบุรุษผู้ชนะกิเล " ดั่งเช่น
พระองค์ท่านนั่นเอง

    พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) ท่านศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแตกฉาน พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงตระหนักและซาบซึ้งในความสำคัญของเรื่องนี้ ท่านจึงได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันบำเพ็ญภาวนาตามเส้นทางเอกสายนี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไป โดยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านถึงกับตั้งสัจจวาจาว่า "ถ้าคืนนี้ ไม่เข้าถึงธรรม ก็ให้ตายไปเถอะ"

    ท่านเดิมพันด้วยชีวิตเช่นนี้ถึงสองครั้งสองคราจึงได้เข้าถึง "ธรรมกาย" ที่ลุ่มลึกไปตามลำดับ ๆ แล้วก็กลายมาเป็นพยานยืนยันให้มวลมนุษยชาติในยุคนี้ได้รู้ความจริงว่า

    1. เส้นทางการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของจริง

    2. คำสอนของพระพุทธองค์ทุกถ้อยคำนั้นเป็นความจริง

   3. ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมไปตามเส้นทางการบำเพ็ญบารมี 10 ประการนี้ ย่อมสามารถ "บรรลุธรรม" ได้จริงเช่นเดียวกับพระองค์ ซึ่งพระองค์ถึงกับตรัสรับรองไว้ว่า "ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต" และ "ชื่อของตถาคต ก็คือธรรมกาย"

    และนี่เองคือที่มาที่ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเรียก "การเข้าถึงธรรม" ว่า "การเข้าถึงธรรมกาย" และเป็นที่มาของการตั้งชื่อวัดนี้ว่า "วัดพระธรรมกาย" เพราะว่าสามคำนี้ คือ คำว่า "ธรรมะ" "ธรรมกาย" และ "ตถาคต" นั้นเป็นคำเดียวกัน คำว่า "ธรรมกาย" จึงไม่ใช่คำใหม่ แต่เป็นคำที่มีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนา

  แต่การที่วัดพระธรรมกายใช้คำว่า "การปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย"เพราะต้องการย้ำให้เห็นชัดว่า การตรัสรู้ธรรมนั้น ไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดตริตรอง แต่เป็นผลที่เกิดจากการทำภาวนาจนกระทั่งเข้าถึงธรรม และการที่ใครจะเข้าถึงธรรมได้นั้นต้องทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันละเว้นความชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใสตามเส้นทาง "บารมี 10 ประการ" ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเป็นต้นแบบมาก่อนแล้วนั่นเอง

    นี่คือความรู้พื้นฐานสำคัญของการสร้างทีมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประการที่ 2 ที่สืบทอดมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จึงทำให้พวกเราสามารถตอบเป้าหมายการเกิดมาเป็นมนุษย์ให้แก่ตนเองและทุกคนในโลกนี้ได้อย่างชัดเจนว่า "เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ และสร้างบารมี"

   เพราะฉะนั้นใครที่มาถึงวัดพระธรรมกายแล้ว ตนเองจะได้ประโยชน์เต็มที่ ก็ต้องตั้งใจละเว้นความชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใสด้วยการทุ่มชีวิตเร่งสร้างบารมี 10 ประการ เพื่อขจัดทุกข์ ขจัดกิเลสและขจัดความลับมืดดำประจำโลกนี้ให้สำเร็จเหมือนอย่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ที่ได้ทรงปฏิบัติไว้เป็นต้นแบบให้แก่มวลมนุษยชาติแล้วนั่นเอง

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 002 สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099048217137655 Mins