การฝึกคนเริ่มต้นที่ฝึกคุณธรรมผ่านปัจจัย 4

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

การฝึกคนเริ่มต้นที่ฝึกคุณธรรมผ่านปัจจัย 4

สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , นิสัย , การฝึกคนเริ่มต้นที่ฝึกคุณธรรมผ่านปัจจัย 4

    หากนักศึกษาคิดทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อขจัดกิเลสไปตามเส้นทางการสร้างบารมี 10 ประการ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็มีความจำเป็นต้องศึกษาให้ชัดเจนว่า พระองค์ทรงกำหนดเส้นทางกำจัดกิเล ไว้อย่างไร เพื่อที่เราจะได้นำมาฝึกหัดขัดเกลาตนเองได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นการเพิ่มบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย โดยต้องมีความเข้าใจถูกก่อนว่า "เส้นทางกำจัดกิเลสนั้น เริ่มต้นที่การฝึกนิสัย 4 ผ่านปัจจัย 4 ในชีวิตประจำวัน และในการฝึกนั้นต้องมีบุคคลต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดนิสัย 4 ให้ด้วย"


1. นิสัยคืออะไร

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบดีว่า มนุษย์นั้นประกอบด้วยสองส่วน คือ

     "กาย" กับ "ใจ"

     ถ้ามนุษย์มีแต่กาย ไม่มีใจ เรียกว่า "ศพ"

     ถ้ามนุษย์มีแต่ใจ ไม่มีกาย เรียกว่า "ภูต ผี ปีศาจ"

     สิ่งที่ควบคุม "กาย" ก็คือ "ใจ" แต่สิ่งที่ควบคุม "ใจ" ก็คือ "นิสัย"

     นิสัย แปลว่า ที่พึ่งอาศัยของตัวเรา

    นิสัย หมายถึง พฤติกรรมเคยชินที่เกิดจากการคิดพูดทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ จนกระทั่งกลายเป็นโปรแกรมควบคุมใจ หรือพฤติกรรมปกติของคน ๆ นั้น ที่ทำได้โดยไม่ต้องยั้งคิด หากมีโอกาสเมื่อไร เป็นต้องทำอย่างนั้นอีก ถ้าไม่ได้ทำตามอย่างนั้นอีก จะเกิดอาการหงุดหงิดไม่พอใจทันที

    ยกตัวอย่างในทางลบ เช่น คนติดบุหรี่ ถ้าไม่ได้สูบก็จะหงุดหงิดทันที แต่พอสูบเข้าไปแล้ว ก็เกิดโทษกับตัว หลอดลมพังบ้าง ปอดพังบ้าง เป็นมะเร็งบ้าง แม้หมอจะห้าม แต่ก็ยังแอบสูบอีกจนได้

   หรือยกตัวอย่างในทางบวก เช่น คนที่มีนิสัยนอนหัวค่ำ ตื่นเช้ามืด พอถึงเวลาตีห้า เป็นต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัตรเช้า และนั่งสมาธิ แต่ถ้าหากวันใดมีเรื่องต้องให้นอนดึกและตื่นสายจะรู้สึกหงุดหงิดทันที

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 002 สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010440985361735 Mins