ติชม

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2547

ดอกบัวหนามณะก้าน                    คนฉิน

สระก็มีมลทิน                                       ไป่พร้อง

น้ำล้างสิ่งของกิน                         พึงเกลียด ตินา

คลองอาบอากูลซ้อง                         สิ่งร้ายเป็นดี
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร