สิ่งแวดล้อมในวัดมีอิทธิพลต่อการบรรลุธรรม

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2560

สิ่งแวดล้อมในวัดมีอิทธิพลต่อการบรรลุธรรม
 

สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , วัดป่า , ธรรมะ , สิ่งแวดล้อม , บรรลุธรรม

       ความรู้พื้นฐานของการสร้างทีมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประการที่ 5 ก็คือการบรรลุธรรมของคนทั้งวัดขึ้นอยู่กับการบริหารบุคคลภายในวัด และสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้เหมาะแก่การเข้าถึงธรรม

         วัดในสมัยพุทธกาลนั้นมีอยู่ด้วยกันถึง 3 ประเภท ได้แก่

        ประเภทที่ 1 วัดป่า คือ วัดที่ใช้สำหรับการอยู่บำเพ็ญภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเพียงอย่างเดียว เปรียบเสมือนสถานที่บำเพ็ญวิปัสสนาประจำท้องถิ่น

      ประเภทที่ 2 วัดบ้าน คือ วัดที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมพระภิกษุประจำภูมิภาคหรือท้องถิ่น เปรียบเสมือนโรงเรียนปริยัติธรรมประจำท้องถิ่นในปัจจุบัน

       ประเภทที่ 3 วัดเมือง คือ วัดที่ใช้สำหรับเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วประเทศและทั่วโลก เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมประจำประเทศ

      แต่ไม่ว่าจะเป็นวัดประเภทใดก็ตาม วัดทุกวัดในสมัยพุทธกาลจะมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเข้าถึงธรรมดุจเดียวกันหมด

     เพราะว่าวัดนั้นเปรียบเสมือนดินแดนพระนิพพานบนพื้นมนุษย์ การมาปฏิบัติธรรมที่วัดก็เหมือนการมาถางทางไปพระนิพพานให้ตนเอง ถ้าหากวัดสูญเสียคุณค่าตรงนี้ไปชาวพุทธจะรู้สึกทันทีว่ามาวัดแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร เพราะนอกจากมีผลกระทบต่อนิสัยและการเข้าถึงธรรมของสมาชิกในวัดแล้ว ยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและความศรัทธาของชาวโลกอีกด้วย

      เพราะฉะนั้น วัดจะเป็นวัดที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อชาวโลกได้จริง ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าของวัด คือช่วยกันดูแลวัดให้มีความเป็นสัปปายะสี่ เหมาะแก่การบรรลุธรรมได้จริงโดยต้องศึกษาให้เข้าใจว่า "สิ่งแวดล้อมในวัดมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงธรรมได้อย่างไร" เป็นความรู้พื้นฐานสำคัญเรื่องที่ 5 ของการสร้างทีมงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกาย

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 002 สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.041382932662964 Mins