พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2560

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0055468519528707 Mins