พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล Seattle Meditation Center ประเทศสหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา
ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล
Seattle Meditation Center
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาทิตย์ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560