พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ เยี่ยมชมวัด พร้อมสวดธรรมจักรณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2560

พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ จาก จ.สุพรรณบุรี ๑๕๐ ท่าน
เยี่ยมชมวัด พร้อมสวดธรรมจักรแบบบาลี(ไทย)
เดินเวียนประทักษิณ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0055011510848999 Mins