พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ เยี่ยมชมวัด พร้อมสวดธรรมจักรณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2560

พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ จาก จ.สุพรรณบุรี ๑๕๐ ท่าน
เยี่ยมชมวัด พร้อมสวดธรรมจักรแบบบาลี(ไทย)
เดินเวียนประทักษิณ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี