นิทรรศการ การเรียนรู้สู่ คุณธรรมนำชีวิต ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2560

นิทรรศการ การเรียนรู้สู่ คุณธรรมนำชีวิต
หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Total Execution Time: 0.00517524878184 Mins