วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พิธีอธิษฐานจำพรรษา ของคณะสงฆ์ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2560

วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิธีอธิษฐานจำพรรษา ของคณะสงฆ์
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี