พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2562

พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี