มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2560

  มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 


      มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

๔๖.มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

      ถาม
      การมีเพศสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างเต็มใจและยินยอมในขณะที่ยังเรียนอยู่  จะบาปไหม

      ตอบ
     บาป  การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนั้นเป็นสิ่งไม่เหมาะสมยิ่ง ถ้ายังไม่บรรลุนิตภาวะหรืออยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดา ก็ถือว่าผิดศีล ข้อ ๓ นะ แม้ต่างเต็มใจและยินยอมก็ตาม

      ก่อนจะตัดสินใจอะไรก็ตามนี่ พึงคิดถึงตัวเอง ต้องรักตัวเอง ต้องรักพ่อ รักแม่ รักอะไรต่างๆ รวมทั้ง รักทั้งประเทศชาติ ไม่งั๋นเดี๋ยวภาพพจน์ของประเทศชาติเสียหมด เราจะต้องเกิดมาเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์ที่มาภายหลัง ไม่ควรจะไปหมกมุ่นเกี่ยกับเรื่องเหล่านี่้ในวัยเรียน ควรจะเอาเวลามาร่ำเรียนหนังสือหนังหากันจะดีกว่า หรือทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมกับเพื่อนมนุษย์จึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

     ถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ (หมกมุ่นในกาม) ก็แปลว่าเพิ่งขึ้นมาจากนรก ได้ผ่่านขั้นตอนจากการไปตกมหานรก มาแล้วขุม ๓ ไปเจออะไรสารพัดอย่างมาแล้ว อย่างยาวนานเป็นกัปทีเดียว แล้วก็มาอุสสทนรก ขุมบริวารมายมโลก ปีนต้นงิ้ว แล้วก็มาเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉานหลายอย่าง กระทั่้งม่เป็นสุนัข บางทีก็เป็นแมว และอีกมากมาย

 

 

 

 

จากหนังสือ ไขข้อข้องใจ

 Total Execution Time: 0.0051560163497925 Mins