เศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2560

เศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

เศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน

    ทุกวันอาทิตย์อย่าขาด มาวัดกันให้สม่ำเสมอ แล้วก็ชักชวนหมู่ญาติของเรา ญาติสนิทมิตรสหายที่เป็นที่รักของเรา ให้มาปฎิบัติธรรมกัน เพราะว่ากิจนี้เป็นกิจที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกๆ คนในโลก ที่จะต้องแสวงหาความสุขที่แท้จริง แสวงหาความรูแจ้งของชีวิต และจุดหมายปลายทางของชีวิต จึงเป็นกิจที่สำคัญ ถึงเรียกว่ากรณียกิจสำคัญอย่างยิ่งทีเดียว
   ถ้าหากว่าเรายังไม่พบหนทางแห่งความสุข ความรู้แจ้ง การที่จะดำเนินชีวิตต่อไปก็จะอันตราย อาจจะพลัดจากเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตพลัดไปสู่ในอบายได้การปฏิบัติจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตไม่น้อยไปกว่าธุรกิจหรือเศรษฐกิจ เศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน ธุรกิจกับจิตใจต้องไปคู่กันเราจะมัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเงินที่ได้มาใช้ได้เฉพาะในโลกแค่หล่อเลี้ยงสังขารให้ความสะดวกสบายกับสังขารเท่านั้นตายแล้วเอาไป ไม่ได้ก็ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังต่อๆ กันไปอย่างนั้น

    เพราะฉะนั้น ธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน ต้องให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เรายังต้องอาศัยกายเนื้อสร้างบารมี ยังต้องดำรงชีวิตอยู่ ก็ต้องทำมาหากิน แต่ชีวิตมีอยู่เพื่อแสวงหาจุดหมายปลายทาง คือความเป็นอิสระเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ที่กิเลสอาสวะมาบังคับบัญชาไม่ได้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลส ๓ ตระกูลนี้ไม่ว่าจะขยายผลออกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้เราใจพร่อง ใจร้อน หรือใจมืดมนอนธการ มีความทุกข์ทรมาน เพราะฉะนั้นธุรกิจกับจิตใจต้องไปคู่กัน

   ต้อนร้บปีใหม่ที่ผ่านมา เราก็ได้พร้อมใจกันมาจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยซึ่งวันนั้นเรามีความสุขกันมาก มีปีติ การบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณนั้น มีอานิสงส์ใหญ่ เพราะไม่เหมือนกับจุดไฟในเตา จุดไฟกับฟืนหรือจุดที่ไหนๆ เพราะการจุดประทีปนื้เพื่อระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งมีพุทธปฏิมากรเป็นสิ่งแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสามแสนองค์ กับพระพุทธเจ้าที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ ที่ท่านมีพระธรรมกายปรากฏอยู่นับกันไม่ถ้วนทีเดียว อานิสงส์นื้ยิ่งใหญ่ไพศาล

   นอกจากเราจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติแล้วจะขังรัศมีกายของเราให้สว่าง แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม ทำให้ใจของเรานี้ไม่ติดอะไรเลย นอกจากความบริสุทธิ์ ความดีงาม เพราะฉะนั้นบุญช่วงที่ผ่านมานั้น เราได้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย ได้สร้างมหาทานบารมี ถวายปัจจ้ย ๔ แต่ภิกษุวัดต่างๆ ที่อยู่ทั้วประเทศ ให้ดีใจไว้เถิดว่า วันเวลาที่ผ่านไปทุกอนุวินาที เราได้ใช้ร่างกายอย่างเป็นประโยชน์ ใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ในการแสวงหาความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ต้องทำด้วยตัวของตัวเอง บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจ คนอื่นก็ได้แต่ประคับประคอง ครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ชี้ทาง เพื่อนสหธรรมิกก็ได้แต่เป็นกำลังใจ การทำความบริสุทธิ์นั้น เราต้องทำด้วยตัวของเราเอง เพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งมาชุมนุมปฏิบัติธรรมกัน ชำระกาย วาจา ใจ ของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่อใจเราหยุดนิ่ง ใจหยุดความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้น

   ถ้าหยุดถูกส่วนแล้ว เราจะเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายตรงฐานที่ ๗ เป็นดวงกลมใสๆ กลมคล้ายๆ กับดวงแกัว แต่ว่าสุกใสกว่าประณีตกว่า อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางขนาดพระจ้นทร์ในคืนว้นเพ็ญ อย่างใหญ่ขนาดพระอาทิดย์ยามเที่ยงวัน จะขนาดไหนก็แล้วแต่นั้นแหละคือความบริสุทธิ์เบื้องต้น ที่ท่านเรียกว่า "ปฐมมรรค" เป็นดวงกลมใสๆ หมายถึงจุดเริ่มต้นที่ดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางในเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หรีอที่เราได้ยินว่า"เอกายนมรรค" เป็นทางเอกสายเดียว เป็นเส้นทางสายกลาง อยู่ในกลางของดวงธรรม ซึ่งอยู่ในกลางกายของเรานั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าหากเราทำใจให้หยุดนึ่งได้ ความบริสุทธิ์ก็จะบังเกิดขึ้น ซึ่งมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล ถ้ารักษาความบริสุทธิ์"นี้ไวัจนตลอดชีวิต พอละโลกแล้วก็จะปิดประตูอบายภูมิ แต่เปิดประตูสวรรค์นิพพาน ความบริสุทธิ์ตรงนี้สำคัญทีเดียว


    เพราะฉะนั้น พยายามทำใจให้หยุด ให้นิ่ง ความบริสุทธิ์ของดวงธรรมนั้น นำความสุขที่แท้จริงมาใ"ห้ ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อใจเป็นอิสระเบื้องด้นก็เกิดจากนิวรณ์ทั้ง ๕ คือ ใจหลุดจากกามฉันทะ ความพยาบาท ความสงสัยลังเล ความง่วงความท้อ ความฟุ้ง ทั้ง ๕ อย่างนี้ที่ทำให้ใจไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่มีความบริสุทธิ์ก็เกิดความทุกข์ทรมาน ตั้งแต่หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ โศกเศร้าเสียใจ คับแคันใจ ร่ำพิไรรำพันต่างๆ นานา

    เพราะฉะนั้น ความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เห็นเป็นดวงธรรมใสๆ มาพร้อมกับความสุขที่แท้จริง เมื่อเอาชนะนิวรณ์ทั้ง ๕ ได้ เครื่องกั้นความดี เครองที่ดึงเอาใจออกจากกลาง เครื่องกั้นความสุขที่แท้จริง ความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ความรู้แจ้งของชีวิต เพราะฉะนั้นตรงศูนย์กลางกายตรงนี้นั้น หมั่นประคับประคองรักษาเอาไว้ให้ดี หวงแหนเอาไว้ เมื่อเราได้ดวงปฐมมรรค ปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายความสุขก็จะเกิดขึ้นตั้งแด่บัดนั้นเป็นต้นไป ทุกวินาที ไม่ต้องไปคอยความสุขในภพหน้า สุขทันที ที่เข้าถึง ดวงธรรมนี้มีอยู่ในตัวของเราของมนุษย์ทุกๆคนในโลก

    ถ้าไม่มีตรงนี้ เกิดไม่ได้ จะต้องมีตรงนี้ ใสบริสุทธิ์อยู่ตรงศูนย์กลางกายตรงนี้ เมื่อเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งแล้ว ใจจะเกิดความปีติยินดีในความสุขที่แทัจริง ใจก็จะนิ่งอยู่ที่ตรงนั้น แล้วก็ไม่อยากจะเคลื่อนย้ายไปไหนจะนิ่งอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไป จนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในต้ว เป็นแผนผังชีวิตของมนุษย์ทุกๆ คน คือเป็นผังสำเร็จของมนุษย์นั้นเอง โดยที่มนุษย์ไม่ได้รู้เรื่องเพราะมัวไปทำมาหากินอย่างเดียว แล้วก็ขาดก้ลยาณมิตรที่จะไปแนะนำหรือบางท่านได้กัลยาณมิตรแนะนำ แต่ไม่เห็นประโยชน์ ไม่มีความเพียร เกียจคร้าน

   เพราะฉะนั้น ใจหยุดนี้สำคัญ เราจะเข้าถึงแผนผังของชีวิต ซึ่งมีมาตั้งแด่ดึกดำบรรพ์ มีดวงธรรมซ้อนดวงธรรม มีกายในกาย มีเวทนาในเวทนา มีจิตในจิต มีธรรมในธรรม เป็นผังสำเร็จซ้อนกันอยู่ กายส่วนกาย เวทนาส่วนเวทนา จิตส่วนจิต ธรรมส่วนธรรม ถึงจะคนละอย่าง แต่ก็อยู่รวมกัน อยู่ในกลางนั้นแหละ มีมาตั้งแด่ดวงธรรมเบื้องต้นที่เรียกว่าดวงปฐมมรรค ดวงศีล สมาธิปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ กระทั่งกายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหมหยาบ กายรูปพรหมละเอียด กายอรูปพรหมหยาบกายอรูปพรหมละเอียด กายธรรมโคตรภูหยาบ กายธรรมโคตรภูละเอียด กายธรรมพระโสดาบันหยาบ กายธรรมพระโสดาบันละเอียด กายธรรมพระสกิทาคามีหยาบ กายธรรมพระสกิทาคามีละเอียด กายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียด กายธรรมพระอรหัตหยาบ กายธรรมพระอรหัตละเอียด ทั่งหมดมี ๑๘ กาย แต่ละกายก็มีดวงธรรมอยู่ เป็นเครื่องกลั่นกายวาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถึง ๖ ดวงดังกล่าว ตั้งแด่ปฐมมรรค ศีล สมาธิ ปัญญาวิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ดวงธรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องกลั่นใจ ทั่งหมดซ้อนกันอยู่ภายในกลาง และเป็นสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องศึกษา คันคว้าใทัแจ่มแจ้ง ให้เข้าถึงให้ได้ซึ่งเป็นภารกิจที่ติดตัวเรามา ข้ามภพข้ามชาติทีเดียว


 

 

จากหนังสือ แม่บท เดินทางข้ามวัฏสงสาร

วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓


 

 Total Execution Time: 0.0010001500447591 Mins