พิธีทอดกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์ทียาเพอ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยกัลฯ อรนุช

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
ณ สำนักสงฆ์ทียาเพอ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560
โดยกัลฯ อรนุช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.003717565536499 Mins