พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี ต.ท่าทอง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 ประธานกฐิน : กัลฯชาญทัต แก้วคำหยก และ ดร.ภคณัชฐ พลายงาม

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี
ต.ท่าทอง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประธานกฐิน : กัลฯชาญทัต แก้วคำหยก และ ดร.ภคณัชฐ พลายงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0063885807991028 Mins