พิธีตัดปอยผม และปลงผมธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2560

พิธีตัดปอยผม และปลงผมธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 77 ปี

หลวงพ่อทัตตชีโว ณ วัดพระธรรมกาย