พิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2560