พิธีทอดผ้าป่าเมียนมาร์ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าเมียนมาร์ ประจำปี 2560  

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560