พิธีเปิดม่านมงคลโบสถ์พระไตรปิฎกเเรกของโลก 1 มกราคม พ.ศ.2561

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2561

พิธีเปิดม่านมงคลโบสถ์พระไตรปิฎกเเรกของโลก 1 มกราคม พ.ศ.2561