ภาพบรรยากาศการปลูกต้นเบญจทรัพย์ ครบ 6,000,000 ต้น วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2561

ภาพบรรยากาศการปลูกต้นเบญจทรัพย์ ครบ 6,000,000 ต้น

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ วัดพระธรรมกาย