พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เนื่องในวันคุ้มครองโลก

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2561

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เนื่องในวันคุ้มครองโลก
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย