ละเว้นบาป

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2550

 

 

เมื่อความบากบั่นมีอยู่ บัณฑิตพึงเว้นบาปในโลกนี้เสีย

เหมือนคนมีจักษุเว้นทางอันไม่เรียบร้อยฉะนั้น

 

ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๙