๗๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2561

ปรับใจให้อยู่เหนือสิ่งแวดล้อม
และทำความเข้าใจคนรอบข้าง

ต้องคิดดี พูดดี ทำดี
แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น
แบบสวนกระแส
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 Total Execution Time: 0.0011565367380778 Mins