พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา เป็นแก้วสารพัดนึก...ที่นึกอะไรก็ได้สารพัด แต่ต้องนึกที่กลางกาย

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2562

พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา
เป็นแก้วสารพัดนึก...ที่นึกอะไรก็ได้สารพัด แต่ต้องนึกที่กลางกาย
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 Total Execution Time: 0.0061819831530253 Mins