พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ ในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2562

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ ในวันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี