พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และฉลองชัยชิตังเม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2562

พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

และฉลองชัยชิตังเม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0053943316141764 Mins