ไม้คู่ยาก

วันที่ 24 มีค. พ.ศ.2547

 

มีไม้เท้า          ใช้ยัน              ยุดกันร่าง

คลำหาทาง       แกว่งกวัด       ไล่สัตว์หนี

ป้องกันตัว         ติดตน              ผลทวี

ดีกว่ามี             ลูกรั้น             อกตัญญู ฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร