อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีบวช

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2563

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีบวช

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีบวช

      เครื่องอัฐบริขารเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญซึ่งภิกษุจะต้องมีไว้ใช้ หรือเป็นเครื่องอาศัยในการดำรงเพศบรรพชิต มีทั้งหมด ๘ อย่าง ได้แก่ บาตร จีวร สบง สังฆาฏิ ผ้าประคดเอว หม้อกรองน้า กล่องเข็มพร้อมด้วยด้าย มีดโกน และหินลับมีด ในวันบวชพระอุปัชฌาย์ต้องตรวจดูว่ามีเครื่องอัฐบริขารครบถ้วนตามพระวินัยหรือไม่

เครื่องอัฏฐบริขารและเครื่องใช้อื่นๆ ที่ควรมีหรือจำเป็นต้องใช้ได้แก่
      ๑. ไตรครอง ได้แก่ สบง ๑ ประคตเอว ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผ้ารัดอก ๑ ผ้ากราบ ๑ 
      ๒. บาตร แบบมีเชิงรองพร้อมด้วยฝา ถลกบาตร สายโยค ถุง ตะเคียว
      ๓. มีดโกน พร้อมทั้งหินลับมีดโกน 
      ๔. เข็มเย็บผ้า พร้อมทั้งกล่องเข็มและด้าย 
      ๕. เครื่องกรองน้ำ (ธมกรก) 
      ๖. เสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง 
      ๗. จีวร สบง อังสะ ผ้าอาบ ๒ ผืน (อาศัย) 
      ๘. ตาลปัตร ย่าม ผ้าเช็ดหน้า ร่ม รองเท้า 
      ๙. โคมไฟฟ้า หรือตะเกียง ไฟฉาย นาฬิกาปลุก 
      ๑๐. สำรับ ปิ่นโต คาว หวาน จานข้าว ช้อนส้อม ผ้าเช็ดมือ 
      ๑๑. ที่ต้มน้ำ กาต้มน้ำ กาชงน้ำร้อน ถ้วยน้ำร้อน เหยือกน้ำและแก้วน้ำเย็น กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำร้อน 
      ๑๒. กระโถนบ้วน กระโถนถ่าย 
      ๑๓. ขันอาบน้ำ สบู่และกล่องสบู่ แปรงและยาสีฟัน ผ้าขนหนู กระดาษชำระ 
      ๑๔. สันถัต (อาสนะ) 
      ๑๕. หีบไม้หรือกระเป๋าหนังสำหรับเก็บไตรครอง

      ข้อที่ ๑-๕ เรียกว่าอัฏฐบริขารซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดเสียมิได้ มีความหมายว่า บริขาร ๘ แบ่งเป็นผ้า ๕ อย่างคือ สบง ๑ ประคตเอว ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผ้ากรองน้า ๑ และเหล็ก ๓ อย่างคือ บาตร ๑ มีดโกน ๑ เข็มเย็บผ้า ๑
      นอกจากนั้นก็แล้วแต่ความจาเป็นในแต่ละแห่งและกำลังทรัพย์

สิ่งที่เตรียมใช้ในพิธีคือ
      ๑. ไตรแบ่ง ได้แก่ สบง ๑ ประคตเอว ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ ผ้ารัดอก ๑ ผ้ากราบ ๑ 
      ๒. จีวร สบง อังสะ (อาศัยหรือสำรอง) และผ้าอาบ ๒ ผืน 
      ๓. ย่าม ผ้าเช็ดหน้า นาฬิกา 
      ๔. บาตร แบบมีเชิงรองพร้อมด้วยฝา 
      ๕. รองเท้า ร่ม 
      ๖. ที่นอน เสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง (อาจอาศัยของวัดก็ได้) 
      ๗. จานข้าว ช้อนส้อม แก้วน้า ผ้าเช็ดมือ ปิ่นโต กระโถน 
      ๘. ขันน้ำ สบู่ กล่องสบู่ แปรง ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว 
      ๙. ธูป เทียน ดอกไม้ (ใช้สำหรับบูชาพระรัตนตรัย) 
      ๑๐. ธูป เทียน ดอกไม้ *(อาจใช้แบบเทียนแพรที่มีกรวยดอกไม้ก็ได้ เอาไว้ถวายพระอุปัชฌาย์ผู้ให้บวช)
      ๑๑. ธูป เทียน ดอกไม้ (ใช้สำหรับบูชาพระรัตนตรัย) 
      ๑๒. ธูป เทียน ดอกไม้ *(อาจใช้แบบเทียนแพรที่มีกรวยดอกไม้ก็ได้ เอาไว้ถวายพระอุปัชฌาย์ผู้ให้บวช)
      *อาจจะเตรียมเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมสำหรับถวายพระอุปัชฌาย์และพระในพิธีนั้นอีกรูปละหนึ่งชุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์และศรัทธา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0074209690093994 Mins