ผู้มีขันติธรรม

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2547

 

 

แม้มีปัญญารุ่งโรจน์อย่างไฟ
เมื่ออยู่ในต่างประเทศ
ก็ควรอดทนคำขู่เข็ญ แม้ของทาส

 

 

อาทิตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๒๑๐.