ไม้หลักปักเลน

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2547

 

 

เป็นผู้ใหญ่
ไม่รอบคอบ
ไม่ฟังหู
ก็ไม่พ้น
ไม่คิด
ใจหนัก
ไว้หู
เป็นหลัก
รับผิดชอบ
รักเหตุผล
ดูชอบกล
ที่ปักเลนฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร