ห่างวอกห่างวา

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ลิงล่ามโซ่
คว้าไม่ถึง
หากจะห่าง
ต้องห่างกว่า

 
 
ห่างมา
ก็ปลอดภัย
คนพาล
โยชน์หนึ่ง
 
 
แค่วาหนึ่ง
ได้หรรษา
เล่าขานมา
จึงปลอดภัยฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร