สัมภเวสี

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2547

 

 

สัมภเวสี แปลว่า ผู้แสวงหาที่เกิดอยู่ คือผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่

 

              สัมภเวสี หมายถึงพระเสขะและปุถุชนที่แสวงหาที่เกิดต่อไปเพราะยังไม่สิ้นภพสิ้นชาติและสังโยชน์ และหมายถึงสัตว์ที่เกิดในครรภ์ เช่น มนุษย์และสัตว์ที่เกิดในไข่เช่นไก่หรือนกเป็นต้นขณะยังอยู่ในครรภ์และในไข่ ยังไม่คลอดและยังไม่ออกจากเปลือกไข่ แม้พวกสังเสทชกำเนิดและโอปปาติกกำเนิด ที่เกิดในขณะจิตแรกหรือยังอยู่ในอิริยาบถแรกก็เรียกว่า สัมภเวสี

 

           สัมภเวสี ในความหมายทั่วไปหมายถึงผู้ที่ตายจากมนุษย์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้เกิดในกำเนิดอื่นยังล่องลอยวนเวียนหาที่เกิดอยู่

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร