คนธาตุน้ำ

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2547

 

 


.....น้ำ เป็นของเหลวชนิดหนึ่ง ที่เรารู้จักกันดีและมีคุณสมบัติพิเศษหลายๆ อย่างที่บางคนอาจคาดไม่ถึง

.....น้ำ ย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ แต่การยอมไปสู่ที่ต่ำของน้ำนั้นเป็นการลดตัวเพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียว
แล้วรวมตัวกันเป็นแม่น้ำอันกว้างขวาง แล้วกลายเป็นมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ในที่สุด

.....น้ำ เมื่อเทใส่ภาชนะรูปแบบใด ก็จะยอมเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม เป็นรูปแบบใหม่อย่างไม่มีข้อแม้ แต่สิ่งหนึ่งที่น้ำไม่เคยเปลี่ยนคือ คุณสมบัติแท้จริงของน้ำ จะอย่างไรยังคงความเป็นน้ำอยู่นั่นเอง

.....น้ำ เมื่อถูกวัตถุอื่นแทรก เช่น ถูกไม้กรีด ก็จะยอมให้ไม้เข้าแทนที่ชั่วคราว เมื่อยกไม้ออก

.....น้ำจะรวมตัวในสภาพเดิมทันทีเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

.....น้ำ…ไม่ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมปนเข้ามา มันจะแยกสิ่งแปลกปลอมนั้นให้มากที่สุด เช่น ทำให้จม ทำให้ลอย ทำให้ตกตะกอน เพื่อดำรงความเป็นน้ำอย่างเดิมให้มากที่สุด

.....น้ำ เมื่อถูกแสงแดดแผดเผาจะยอมแห้งเหือดหายไป สามารถเปลี่ยนสถานะไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง แต่การหายไปของน้ำยามอุณหภูมิเดือดนั้น ยังคงประโยชน์โดยกลั่นตัวเป็นไอ ลอยล่องสูงขึ้นไปบนฟ้ารวมตัวกันเป็นเมฆ และในที่สุด ก่อตัวรวมกันเป็นหยาดน้ำฝน ตกกระหน่ำลงจากฟากฟ้าให้ความชุ่มชื่นแก่ผืนดิน ให้ความเขียวขจีแก่พืชพรรณ

…เกิดเป็นคน จึงควรมีธาตุดั่งน้ำ …

.....ยอมลดตัวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้
ยอมให้แทรกแซงได้ชั่วคราวและเมื่อถึงคราวจำเป็น…อาจจะต้องยอมสลายตัวเมื่อถูกรุกราน เพื่อรอเวลารวมตัวสู้กับอุปสรรคใหม่อีกครั้งหนึ่ง มีความเย็นกายเย็นใจในตนเอง สร้างความสุขได้ทุกเมื่อทุกโอกาส

.....คนธาตุน้ำ จึงเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คนรอบข้างอยากอยู่ใกล้ เพราะเขามักจะ ยิ้มแย้ม
เยือกเย็น ยกย่อง และยืดหยุ่นได้เสมอ พร้อมๆ กับการ หยิบยื่น น้ำพักน้ำแรง และน้ำใจ แบ่งปันให้คนทั่วไป

.....คนธาตุน้ำ จึงเป็นยักษ์ใหญ่ในร่างคนแคระ ได้อย่างน่าพิศวง!

.....น้ำน้ำน้ำ ล้ำลึก น่าศึกษา น้ำน้ำน้ำ เปรียบตำรา เล่มใหญ่ใหญ่ น้ำน้ำน้ำ กลยุทธ์ พิชิตใจ
คนธาตุน้ำ จึงยิ่งใหญ่ ในปฐพี

..อยู่ใกล้ให้ใจเย็นเหมือนเป็นน้ำ
ไหลชื่นฉ่ำยามร้อนก็ผ่อนหาย
ไหลระรื่นชื่นสุขสนุกสบาย
ชีพเช่นสายธารชื่นอยู่ยืนยาว.

 

 

อุบลเขียว