กตัญญู กตเวที

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2549

 

 

.....กตัญญู แปลว่า ผู้รู้สึกถึงบุญคุณที่เขาทำแก่ตน คือผู้ระลึกรู้ว่าใครเคยทำดีเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมา ก็ยอมรับและไม่ลืมบุญคุณของผู้นั้นรวมถึงผู้ที่รู้สึกถึงบุญคุณของสัตว์ บุญคุณของที่อยู่อาศัย บุญคุณของธรรมชาติแวดล้อมที่ช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบาย อยู่เป็นสุข ความรู้สึกของคนกตัญญูเช่นนี้เรียกว่า กตัญญูตา

 

.....กตเวที แปลว่า ผู้ประกาศบุญคุณของผู้มีอุปการะแก่ตนมาด้วยการทำอุปการะตอบแทน คือผู้ที่สนองคุณของผู้มีบุญคุณแก่ตนด้วยความสำนึกในบุญคุณ เช่นเลี้ยงดูตอบแทน เชื่อฟังคำสอน เป็นต้น การสนองคุณเช่นนี้เรียกว่า กตเวทิตา

 

.....กตัญญู กตเวที จัดเป็น ทุลลภบุคคล คือ บุคคลที่หาได้ยาก เช่นเดียวกับบุพการี เพราะคนเรามักลืมบุญคุณคนง่ายๆ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00081136624018351 Mins