ผ้าเหลืองห่อ

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2546

 

 

.....เป็นนักบวชแล้ว แต่ยังมีการกระทำอย่างชาวโลก พูดอย่างชาวโลก คิดอย่างชาวโลก อย่างนั้นเขาเรียกว่า เอาผ้าเหลืองมาห่อๆ เอาไว้ ยังไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผ้ากาสาวพัสตร์

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร