กตเวที

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2546

 


.....สิ่งที่โยมพ่อโยมแม่ ปรารถนาอย่างแท้จริง คือ บุญกุศลอันเกิดขึ้นจากการที่ลูกพระลูกเณรได้มาบวชในบวรพระพุทธศาสนา เพราะบุญกุศลนี้เอง ที่จะส่งผลให้ท่านมีความสุขไปทุกภพทุกชาติ กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

.....เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะตอบแทนพระคุณท่านได้ ก็คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบุญกุศลที่เราตั้งใจฝึกฝนตนเองในเพศสมณะ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร