คิดอย่างนักสร้างบารมี

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2546

 

.....สมัยตอนที่เรียนธรรมะใหม่ๆ จะมีความรู้สึกไม่อยากให้ทุกวินาที ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ อยากสร้างบุญบารมี ให้เพิ่มขึ้นทุกวัน อยากให้ธรรมะก้าวหน้า คิดอย่างนี้ทุกวัน คิดแล้วมีความสุข มีปีติ มีความเบิกบานใจ ลูกๆ คิดอย่างนี้สิแล้วจะมีความสุข มีกำลังใจเข้มแข็ง เบิกบาน

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร