ความรู้

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2546

 

 

 

อันวิชาความรู้ ควรศึกษาทุกอย่างไป
ไม่ว่าจะเป็นวิชาชั้นต้น ชั้นสูง หรือชั้นกลาง
ควรรู้ประโยชน์ของทุกวิชาที่ศึกษามา

 

มูสกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๒๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร