ผู้ชอบขอ

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2546

 

 

 

เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขา
ก็อย่าไปขอสิ่งนั้น
ผู้ที่เป็นคนน่ารังเกียจ
ก็เพราะชอบขอจัด

 

มณิกัณฐชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๖๐