พลังปัญญา

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2546

 

 

 

อันพลังปัญญานั้น
จัดว่าประเสริฐเยี่ยมยอดกว่าพลังทั้งหลาย
บัณฑิตมีพลังปัญญาสนับสนุน
จึงประสบความสำเร็จ

 

เตสกุณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๐๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร