วิชาทางโลก

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2554

วิชาทางโลก

          ปริญญาตรี โท เอก ด็อคเตอร์ เป็นแค่กิ่งและแขนง ของวิชาความรู้เท่านั้นเอง เรียนเอาไว้เลี้ยงชีพ
คำว่า ”เรียนเอาไว้เลี้ยงชีพ” หมายความว่า เรียนจบด็อกเตอร์มา ไปทำงานเขาก็ได้เงินเดือนพอได้เงินเดือนก็มาเลี้ยงชีวิต หมดไปอีกเดือน เดือนหน้าก็ทำใหม่

          เพราะฉะนั้นแม้จบด็อกเตอร์ หากไม่รู้จักการสร้างบารมี ก็ไม่ต่างกับคนขายขนมครกขายก๋วยเตี๋ยว เพราะขายขนมครก ขายก๋วยเตี๋ยว ก็ได้เงินเดือน จบด็อกเตอร์หรือนายพลทั้งหลายเขาก็ได้เงินเดือนเหมือนกัน ก็ได้แค่นี้เอง หลวงพ่อไม่เห็นว่าจะแตกต่างกันตรงไหนแต่มีอะไรที่เหนือไปกว่านั้นบ้าง..?


         ชีวิตของลูกเณรนั่นแหละ เราก็มีความเป็นอยู่ไปเดือนๆ หนึ่งเหมือนกัน วันละบาตร เดือนหนึ่ง ๓๐ บาตร
ถูกที่สุดเลย แต่เรายังเข้าไปถึงความรู้อันยิ่งใหญ่มหาศาล ความรู้ที่ช่วยทั้งตัวเองได้ ช่วยทั้งคนอื่นก็ได้ช่วยโลกก็ได้ ช่วยหมดทั้งภพก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยินดีในสิ่งที่ชาวโลกเขามีกันอยู่ ให้ยินดีในสิ่งที่เรามี แต่เขาไม่มี
ให้ยินดีตรงนี้ แล้วมุ่งไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ คิดอย่างนี้ทุกวันนะลูกนะ

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙