ลงเรือลำเดียวกัน

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2554

 

          การที่ทุกคนมาสร้างบารมีร่วมกัน แม้เวลาจะผ่านไป สิบปี ยี่สิบปี สามสิบปี
แม้ตายจากกันไป แล้วทุกคนตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า จะดูแลประคับประคองกัน
ไม่ให้ใครหายไปสักคน ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ต่างอยู่กัน
พร้อมหน้าหมด ลงเรือลำเดียวกัน ประคับประคองกันให้ถึงฝั่ง

 

        ขอให้ทุกคนสร้างบารมีด้วยความสุข ทำงาน รับบุญด้วยความสุข ให้ใจอยู่ในบุญ
เก็บบุญให้เต็มที่ ไม่มีหก ไม่มีหล่น แล้วธรรมะก็จะเจริญก้าวหน้า

 

        โดยคุณธรรมในตัวก็เพิ่มขึ้น ทั้งธรรมะ คุณธรรมพื้นฐาน และธรรมะละเอียด
ต่างก้าวหน้าตามลำดับ

 

ถ้าได้อย่างนี้ เราจะเป็นหมู่คณะตัวอย่างของโลกอย่างแท้จริง

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร