คนพูดตรงไปตรงมา

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2554

 

บางคนคิดว่า ตนเองเป็นคนจริงใจบริสุทธิ์ใจ

คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น เป็นคนตรงไปตรงมา

แต่พอพูดที อีกฝ่ายหนึ่งหงายหลังไปเลย

อย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน

ต้องระวังคำพูดให้พอเหมาะพอควรพอดี

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร